Författararkiv: Christer Larsson

Om Christer Larsson

F.n. systembibliotekarie i Nordiska museets bibliotek men har ett långt förflutet i museiinformationssystemvärlden - http://hem.passagen.se/chl/ Numera sysslar jag hellre med mat och provar vin/öl och annat som kan räknas till livets verkliga väsentligheter.

Håller ni reda på kyrkoåret?

Såhär i juletid kan det bli aktuellt men en viss okunskap får man nog räkna med bland nutidens sekulariserade västerlänningar, spridda över hela världen och tongivande i alla kulturella sfärer, nu också i Kina och Indien, t o m i … Läs mer

{Lämna en kommentar}

Teorin om de fyra rörelserna och de generella ödena

För ovanlighetens skull lyfter jag fram en bok som Nordiska museets bibliotek inte har nämligen Charles Fouriers Teorin om de fyra rörelserna och de generella ödena, i en svensk utgåva från 2006 översatt av Emilie Moulettes och med förord av … Läs mer

{Lämna en kommentar}

Är det något galet med den humanistiska forskningsprocessen?

För att biblioteksbloggen inte bara skall bli bokpresentationer väljer jag idag att ta upp ett lite mer provokativt ämne. I januari 2009 bjöd Nordiska museets bibliotek in sina, då 1338, låntagare till ett socialt medium. Vi valde tidpunkten efter en … Läs mer

{1 kommentar}

Bondeuppror och gatustrider

I Sverige går allt lungt och fredligt tillväga och så har det alltid varit. Den uppfattningen har många och få anar hur kort tid som förflutit sedan de senaste gatuoroligheterna utspelade sig. Skotten i Ådalen 1931 minns de flesta, men … Läs mer

{Lämna en kommentar}

Mytiska föreställningar och allehanda halvsanningar

Man kan undra vilken världsbild vi går omkring med i bakhuvudet och tolkar nya intryck och fakta utifrån. Desto mer misstänksam blir man när man läser böcker som 101 historiska myter Åke Perssons och Thomas Oldrups genomgång av vanliga myter … Läs mer

{Lämna en kommentar}

I rörelse med ny kommunikationsteknologi

Nya kommunikationsteknologier skapar nya möjligheter till rörelse. Överheten har alltid varit rädd för rörelse. Rörelser skapar nya kontaktvägar, öppnar för nya inflöden och alternativa synsätt. Överheten har därför alltid begränsat rörelsemöjligheterna. Inrikes resor var ända till 1860 omgärdade med restriktioner … Läs mer

{Lämna en kommentar}

Så nära och ändå så långt borta

Vatten rinner under broarna, sägs det. Mycket vatten. Även det nyss förflutna rinner snabbt bort. Nordiska museets bibliotek har ett urval biografier och memoarer som inte bara beskriver en persons liv och leverne utan också den samtid som den biograferade … Läs mer

{Lämna en kommentar}

Apropos Tunis och Tripoli

Så nära Europa och tidigt indraget i de europeiska maktspelen har de naturligtvis avsatt spår i litteraturen. Linnelärjungen Göran Rothman besökte Tripoli 1775 och Gösta Fraenckel företog en bilresa till Tunis, Tripoli och Alger 1930. Den 10:e Deutsch-innerafrikanische Forschungsexpedition var … Läs mer

{Lämna en kommentar}